CROATIAN BUSINESS ANGELS NETWORK
 • Članovi će poslovati na profesionalan način i neće se upuštati u aktivnosti koje bi mogle naškoditi ugledu tržišta poslovnih anđela.
 • Članovi će promovirati i postupati u skladu s etičkim načelima i u svako vrijeme poslovati pošteno i iskreno, s pažnjom koja se zahtijeva u prometu.
 • Članovi su u poslovanju dužni izbjegavati bilo kakav konflikt interesa.
 • Članovi su u poslovanju dužni postupati na način da sve osobe koje sudjeluju u investicijskom procesu u svako vrijeme imaju dovoljno informacija i razumijevanja o provođenju procesa.
 • Članovi su dužni prije nego što počnu sudjelovati u određenom poslovnom pothvatu imati jasno dogovorene uvjete sudjelovanja.
 • Ukoliko nije drugačije dogovoreno, članovi su dužni postupati na način da sve informacije koje su saznale o određenom poslovnom pothvatu zahvaljujući svom članstvu u CRANE-u ostanu tajne i dostupne jedino članovima CRANE-a.
 • Članovi se obvezuju da sve informacije o poslovnom pothvatu za koji su saznale zahvaljujući svom članstvu u CRANE-u, neće koristiti u vlastitom interesu a posebice da neće plagirati poslovni pothvat u cijelosti ili njegovom pretežitom djelu.
 • Članstvo u CRANE-u je tajno osim ako se pojedini član izričito ne suglasi da se njegovo sudjelovanje u CRANE-u javno obznani.
 • Članovi su dužni odnositi se prema ostalim članovima sa poštovanjem, pošteno i iskreno.
 • S ciljem izbjegavanja konflikata, članovi su dužni, čim postanu svjesni te mogućnosti, javno iskazati interes drugim članovima CRANE-a o namjeri sudjelovanja u određenom poslovnom pothvatu.
 • U slučaju da nekoliko članova iskaže interes za sudjelovanju u određenom poslovnom pothvatu za koji su članovi saznali zahvaljujući svojem članstvu u CRANE-u, članovi su dužni naći razumno rješenje izbjegavajući moguće konfliktne situacije te se obvezuju da neće početi sudjelovati u tom poslovnom projektu bez odobrenja drugog člana koji je također iskazao interes za sudjelovanje u tom istom poslovnom pothvatu.
 • Članovi su dužni surađivati sa ostalim članovima CRANE-a te poticati razmjenu iskustva, znanja i informacija.
 • Članovi će imati pravo i dužnost ukoliko je to razumno moguće, isticati logo CRANE-a na svojoj Internet stranici, poslovnim papirima i drugoj poslovnoj pismenoj korespondenciji.
 • Članovi su dužni poštovati temeljne dokumente CRANE-a i odluke nadležnih tijela CRANE-a te sudjelovati u djelatnostima i postupati na način da omogući postizanje cilja CRANE-a.
 • Članovi su dužni osigurati da su svi njihovi kontakti koji su prijavljeni CRANE-u točni.
 • Članovi su suglasni da CRANE ima pravo prikupljati i obrađivati osobne podatke članova za internu upotrebu. Za objavu bilo kojeg osobnog podatka pojedinog člana potrebna je izričita suglasnost tog člana.