CROATIAN BUSINESS ANGELS NETWORK

Članstvo u CRANE-u je dobrovoljno i po želji tajno tako da ovaj popis ne odražava brojčano stanje članova Crane-a